Apie mus

2018 m. pastatytas baseinas, yra viena iš naujausių tokio tipo įstaigų pastatytų Lietuvoje.

Šiuolaikiška, saugi, patraukli lankytis, dirbti ir kurti, atvira vietos bendruomenei įstaiga. Inovatyvi, teikianti aukštos kokybės sveikatingumo ir plaukimo sporto paslaugas, plėtros, novatoriškumo srityje, sėkmingai organizuojanti plaukimo sportą, užtikrinanti sklandžią tarpinstitucinę partnerystę, kuri maksimaliai tenkina visų klientų sveikatinimo bei užimtumo poreikius.

Įstaigos tikslai:

Teikti baseinų, saunų ir pirčių, laisvalaikio, sveikatos ir kitas paslaugas visuomenei, organizuoti sportinius ir pramoginius renginius, plėtoti ir tobulinti teikiamų paslaugų infrastruktūrą, užtikrinti jų kokybę ir efektyvumą;


Vykdyti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą ir (ar) formalųjį švietimą papildantį ugdymą;
Profesionaliai įgyvendinti numatytas sveikatos, socialinės gerovės, reklamos srities paslaugas, skatinti laisvalaikio paslaugų ir pramogų plėtrą;
Vykdyti jaunimo užimtumo programą;
Dalyvauti miesto, regiono, šalies ir tarptautiniuose renginiuose;
Skatinti įsijungti į aktyvią sportinę veiklą asmenis, turinčius specialiuosius poreikius ar fizinę negalią;
Propaguoti kūno kultūrą ir sportą;
Prisidėti prie Rokiškio rajono turizmo sektoriaus infrastruktūros plėtojimo, teikiant laisvalaikio praleidimo, aktyvaus poilsio, sporto bei sveikatinimo paslaugas šalies ir užsienio gyventojams;
Sukurti materialinę infrastruktūrą, reikalingą sveikatingumo, rekreacijos ir sporto, aktyvaus poilsio ir laisvalaikio praleidimo paslaugų  teikimui.

Įstaigos veiklos uždaviniai:

Teikti įvairias kūno kultūros ir sporto, sveikatingumo, aktyvaus poilsio ir laisvalaikio praleidimo paslaugas  šalies ir užsienio gyventojams;
Vykdyti sportinį vaikų ir jaunimo užimtumą;
Siekti, kad būtų mokomi plaukti visų rajono bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių moksleiviai, organizuoti sporto, sveikatingumo renginius baseine;
Sudaryti geras sanitarines-higienines sąlygas baseino lankytojams, nuolat jas gerinti.