Vasaros stovykla

Kiekvienais metais birželio mėnesį Rokiškio baseine organizuojama dieninė vaikų stovykla trunkanti penkias dienas ir skirta 8-11 metų vaikams. Stovyklos metu vyksta plaukimo pamokos, įvairūs užsiėmimai, išvykos. Stovyklos tikslas – didinti fizinį vaikų aktyvumą, mokyti plaukti, nebijoti vandens, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, sudaryti sąlygas moksleivių saviraiškai, mokytis pasitikėti savimi, skatinti bendravimą.

Informacija apie kvietimus registracijai į stovyklas bei jų programos skelbiamos internetinėje Rokiškio baseino svetainėje bei Facebook paskyroje.