Informacija

Administracinė informacija
Personalas

Vidutinis darbo užmokestis:
Administracija – 1715,75 Eur.
Baseino priežiūros specialistas – 1161,60 Eur.
Plaukimo instruktorius – 1518,88 Eur.
Intsruktoriai gelbėtojai – 960,75 Eur.
Rūbininkai kasininkai – 941,33 Eur.
Valytojos – 642,25 Eur.
Darbininkas – 642,40 Eur.

Informacija atnaujinta: 2021-11-03.

Direktorius Vitalijus Jocys
Vadybininkas-administratorius Donatas Puidokas
Sporto renginių ir prog. koordinatorė Berta Stasiškienė
Administratorius ūkio reikalams Eimutis  Mališauskas
Baseino priežiūros specialistas Dainius Serdzikauskas
Instruktoriai-Gelbėtojai Vita Matiukaitė
Aurelija Džiugelytė
Vitalius Malevičius
Birutė Kulikauskienė
Plaukimo instruktoriai Paulius Mališauskas
Jevgenijus Vasiljevas
Kasininkės Ieva Steniulienė
Evelina Indrašė
Laura Alengoz
Marija Užkurėlytė
Irma Kirilovienė
Valytojos Regina Kokšienė
Danguolė Kulienė
Egidijus Sokas
Svetlana Mučinskienė
Darbininkas Milvydas Kietis
Laisvos darbo vietos
Rokiškio baseino vidaus tvarkos taisyklės

Rokiškio  baseino vidaus tvarkos taisyklės

 1. Rokiškio  baseino vidaus tvarkos taisyklės
  1. Lankytojas – kiekvienas baseino patalpose esantis asmuo. Lankytoju laikomas kiekvienas asmuo, kuris nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą ar kitais nustatytais būdais pateko į baseiną.
  2. Šios Taisyklės nustato baseino lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, baseino darbuotojų ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų, papildomų paslaugų teikimo sąlygas. Baseino taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, gerą nuotaiką baseine ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar praradimų.
  3. Lankytojai į baseiną bei pirtis įleidžiami su praėjimo apyrankėmis, leidimais, abonementais pagal patvirtintus įkainius.
  4. Praėjimas pro įėjimo vartelius laikomas paslaugos teikimo pradžia.
  5. Lankytojas apyrankę privalo saugoti visą paslaugos laiką.
  6. Lankytojai pasinaudoję baseino bei pirčių paslaugomis, privalo gražinti apyrankę kasininkui.
  7. Mokestis už pradelstą laiką baseine nuo 10 iki 20 min. 1,5 euro.
  8. Įsigyjant abonementą lankytojas privalo pateikti asmens dokumentą, taip pat ir apsilankymu metu.
  9. Lankytojai Baseino teritorijoje yra stebimi vaizdo kameromis.
  10. Baseino gylis yra 1,25 – 2,00 metrai, todėl įleidžiami tik mokantys plaukti lankytojai. Vaikai iki 14 metų įleidžiami tik kartu su suaugusiais asmenimis ir/arba treneriais.
  11. Suaugęs asmuo (-ys) prisiima atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, saugų spintelių užrakinimą. Suaugęs asmuo (-ys) privalo būti su vaiku vandenyje.
  12. Vaikai iki 14 metų gali lankytis baseine vieni, tik pateikę tėvų sutikimo formą, ją galima rasti pas administratorių prie kasos. Sutikimo formą kasos darbuotojams turi pristatyti vienas iš tėvų.
  13. Visiems lankytojams, kurie planuoja pradėti lankyti baseiną bei pirtis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatą ir turėti pažymą, kad gali lankytis baseine ir pirtyse. Už sveikatos būklės sutrikimus atsako pats lankytojas.
  14. Rekomenduojama lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.). Lankytojai, pajutę įvairių sveikatos sutrikimų, kreipiasi į baseino darbuotoją.
  15. Lankytojams nerekomenduojam į Baseiną neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.
  16. Lankytojams nerekomenduojama naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą lankytojams ir/ar Baseino inventoriui.
  17. Draudžiama naudotis baseinu bei pirtimis žmonėms, sergantiems:
  • epilepsija;
  • odos, venerinėmis ir žarnyno užkrečiamomis ligomis;
  • aktyvia plaučių tuberkuliozės forma;
  • sergantiems infekcinėmis ligomis;
  • ūmiu širdies ir kraujagyslių nepakankamumu;
  • psichikos ligomis;
  • orientacijos ir pusiausvyros sutrikimais;
  • asmenims su atviromis žaizdomis.
  • asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
  • asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę darbuotojams ir lankytojams, Baseino patalpų saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms;
  1. Plaukiojimo takeliuose būtina laikytis dešinės.
  2. Baseine draudžiama:
  • šokinėti nuo bokštelių į vandenį be trenerio ar instruktoriaus leidimo;
  • plaukioti skersai baseino takelių;
  • kyboti ant skiriamųjų takų lynų;
  • garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis;
  • kramtyti kramtomąją gumą;
  • rūkyti baseino patalpose;
  • atlikti gamtinius reikalus ne tualete;
  • gręžti šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius, rankšluosčius ir kitus daiktus) persirengimo kambariuose;
  • įsinešti ir vartoti maisto produktus bei gėrimus (išskyrus geriamąjį vandenį);
  • vartoti alkoholinius gėrimus;
  • fotografuoti, filmuoti, išskyrus, kai gaunamas administracijos leidimas;
  • maudytis vaikams iki 7 metų be plaukmenų;
  • triukšmauti pirtyse;
  • maudytis baseine be specialių sauskelnių, vaikams iki 4 metų.
  1. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens.
  2. Įsijungus kaskadai iš lėto lįsti po tekančio vandens srove, o pajutus kad srovė per daug intensyvi ir negalite išsilaikyti arba atsiranda skausmas – atsitraukti į šalį.
  3. Kaskados srovė rekomenduojama pečių sričiai.
  4. Vandens kaskadomis rekomenduojame naudotis tik fiziškai sveikiems asmenims, neturintiems galvos, kaklo, pečių ar nugaros traumų.
  5. Lankytojai privalo turėti maudymosi aprangą: vyrai – glaudes, maudymosi šortus, moterys – maudymosi kostiumėlius. Taip pat turėti muilą, plaušinę, rankšluostį, šlepetes. Į baseiną bei pirtis lankytojai neįleidžiami su pliažo, sportiniais ir kt. šortais.
  6. Baseino lankytojai privalo avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje. Ilgesni plaukai privalo būti surišti.
  7. Lankytojai, prieš eidami į baseiną, turi nusiprausti duše naudodamiesi higienos priemonėmis (muilu, dušo žele, šampūnu), apsirengti maudymosi aprangą, apsiauti šlepetes ir nepalikti daiktų dušuose.
  8. Po baseino lankytojai turi nusiprausti duše.
  9. Negalima į dušus neštis šampūnų bei kitų prausimosi priemonių stikliniuose
  10. Pirtyje griežtai draudžiama pilti vandenį ant kaitinimo krosnies akmenų – pavojinga Išskyrus Lietuviškoje pirtyje.
  11. Po pirties būtina nusiprausti duše ir tik po to eiti į baseiną.
  12. Pirtyse draudžiama be administracijos leidimo atsinešti ir naudoti savo užpilus, eterinius aliejus, vantas.
  13. Treneriai organizuotai atveda sportininkų grupes tik tvarkaraštyje nurodytu laiku ir išveda jas po treniruočių, atsako už jų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš baseino bei baseino vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi.
  14. Baseinas gali būti uždarytas dėl atliekamų profilaktikos darbų, varžybų, treniruočių, ir kitais nenumatytais atvejais. Tokiomis dienomis lankytojams paslaugos nebus suteikiamos, apie tai įspėjus iš anksto Baseino internetiniame puslapyje www.rokiskiobaseinas.lt.
  1. Griežtai draudžiama į baseiną bei pirtis ateiti neblaiviems asmenims, taip pat įsinešti alkoholinių gėrimų.
  2. Neblaivūs ar apsvaigę nuo psichotropinių medžiagų asmenys į baseiną bei pirtis neįleidžiami.
  3. Lankytojai privalo vykdyti visus baseino personalo reikalavimus, užtikrinančius tvarką ir saugumą vandenyje.
  4. Baseino personalas neatsako už lankytojų drabužinėse paliktų drabužių kišenėse esančius daiktus bei asmeninius daiktus, paliktus persirengimo patalpose ir daiktų spintelėse.
  5. Lankytojų baseine palikti ir vėliau kitų lankytojų ar baseino personalo surasti ir budinčiam perduoti daiktai saugomi baseine 10 kalendorinių dienų.
  6. Lankytojai privalo nedelsdami palikti baseiną, jeigu to reikalauja baseino personalas (pvz., evakuacijos atveju).
  7. Lankytojas, pametęs (praradęs) praėjimo apyrankę, sumoka į kasą 10 eurų. Už jo drabužių saugumą budėtojas neatsako.
  8. Lankytojai privalo palikti pirčių erdves, sūkurines vonias ir baseino patalpas likus 15 min. iki Baseino darbo pabaigos. Pro vartelius (turniketą) lankytojai turi išeiti iki Baseino darbo pabaigos.
  9. Lankytojas, padaręs žalą Baseinui, jame esančiam turtui, ir/ar lankytojų sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako tėvai ar globėjai.
  10. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.
  11. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą Baseine, nedelsdamas turi pranešti apie tai Baseino administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjami.
  12. Įstaiga nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Baseine patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ar rekomendacijų.
  13. Baseinas už lankytojų sveikatai ir/ar turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei jos atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

  Baseino darbo laikas, kainos, taisyklės skelbiamos internetinėje svetainėje: www.rokiskiobaseinas.lt

Korupcijos prevencijos programa 2023-2025 M.
Privatumo politika

ROKIŠKIO BASEINAS
(Kodas 304836298)

PATVIRTINTA
Rokiškio baseino direktoriaus
2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-29

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Rokiškio baseinas vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • asmens duomenis tvarko tik tie Įstaigos darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.
 1. SĄVOKOS
 • Duomenų valdytojasRokiškio baseinas (toliau – Įstaiga), juridinio asmens kodas 304836298, buveinės adresas Taikos g. 21A, Rokiškis.
 • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įstaiga. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įstaigos veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įstaigos interneto svetainėse, Facebook puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). Įstaiga užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
 • Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu. 
 1. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI 
 • Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įstaigą, registruojasi paslaugoms, naudojasi Įstaigos teikiamomis paslaugomis, perka paslaugas, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Įstaigą prašant suteikti informaciją ir pan.
 • Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įstaigos svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
 • Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan. 
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
 • Pateikdamas duomenų subjektas Įstaigai asmens duomenis sutinka, kad Įstaiga naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.
 • Asmens duomenis Įstaiga tvarko šiais tikslais: 
 • Įstaigos teikiamų, gaunamų paslaugų, prekių sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vardas, pavardė;
 • Tėvo, teisėto vaiko atstovo, globėjo vardas, pavardė;
 • Parašas;
 • Sodros kodas;
 • Vaikų gimimo liudijimai;
 • Duomenys apie sveikatą
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Gyvenamoji vieta (adresas);
 • Telefono numeris;
 • Asmens nuotrauka;
 • Laikas išbūtas baseine;
 • Apsilankymo data.
 • Įstaigos veiklos užtikrinimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Asmens kodas;
 • Darbovietė;
 • Pareigos;
 • Parašas;
 • Duomenys apie sveikatą;
 • Sodros kodas;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Gyvenamoji vieta (adresas);
 • Telefono numeris;
 • Verslo liudijimo rekvizitai (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos vykdymo laikotarpiai, išdavimo data, suma ir kt.);
 • Individualios veiklos pažymėjimo numeris;
 • duomenys ar duomenų subjektas yra PVM mokėtojas, ar dirba pagal darbo sutartį, ar gauna pajamų iš kitokios veiklos, kuri savo esme prilyginama darbo santykiams, profesinė kvalifikacija (specialybė, mokslinis laipsnis, pareigos, publikacijos, narystė profesinėse asociacijose);
 • Banko atsiskaitomoji sąskaita ir bankas, kuriame ši sąskaita yra;
 • Piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data;
 • Suma;
 • Valiuta
 • Kiti duomenys, reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui. 
 • Užklausų, komentarų ir nusiskundimų Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vardas (-ai);
 • Ryšių duomenys (elektroninio pašto adresas);
 • Klausimo, komentaro, prašymo ar nusiskundimo tekstas. 
 • Įstaigos darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Įstaigos rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos. 
 • Kitais tikslais, kuriais Įstaiga turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įstaigos teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įstaigą įpareigoja atitinkami teisės aktai. 
 1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
 • Įstaiga įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 • Įstaiga gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įstaigai paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įstaigos Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įstaigos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įstaiga pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 • Įstaiga taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 • Įstaiga garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.
 1. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
 • Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įstaigos svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įstaigos paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
 • Įstaigos surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įstaigos informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
 • Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įstaigos paslaugų, tačiau Įstaiga ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.
 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
 • Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
 • Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
 • Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
 • Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 1. Įstaiga privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA 
 • Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įstaigą:
  • teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@rokiskiobaseinas.lt;
  • žodžiu – telefonu +370 686 08 950;
  • raštu – adresu Taikos g. 21A, Rokiškis.
 • Taip pat gali kreiptis į Įstaigos duomenų apsaugos pareigūną, mob. +370 696 44 936, el. vadyba@rokiskiobaseinas.lt.
 • Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įstaiga gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.
 • Įstaigos atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.
 1. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ
 • Duomenų subjektas turi:
  • informuoti Įstaigą apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įstaigai svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
  • pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įstaiga galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • Perduodamas Įstaigai asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
 • Plėtojant ir tobulinant Įstaigos veiklą, Įstaiga turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įstaiga turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje rokiskiobaseinas.lt.
 • Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje rokiskiobaseinas.lt.vadyba@rokiskiobaseinas.lt
  +370 696 44 936
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
Organizacinė struktūra

PATVIRTINTA 2018-11-02 Rokiškio baseino direktoriaus įsakymu Nr. V-21

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO BASEINO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Struktura

Komisijos

BĮ Rokiškio baseinas komisijos ir jų nariai

 

Nuvertėjusio turto įvertinimo – metinės inventorizacijos komisija

 • Donatas Puidokas – komisijos pirmininkas
 • Berta Stasiškienė – komisijos narys
 • Eimutis Mališauskas – komisijos narys

_________________

Kasmetinių ir neeilinių statinių apžiūros komisija

 • Romualdas Vilkas – komisijos pirmininkas
 • Dainius Serdzikauskas – komisijos narys
 • Milvydas Kietis – komisijos narys

_________________

Turto ir dokumentų perdavimo komisija

 • Vitalijus Jocys – komisijos pirmininkas
 • Dainius Serdzikauskas – komisijos narys
 • Eimutis Mališauskas – komisijos narys

_________________

Komisija turtui pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir tam turtui nurašyti bei likviduoti

 • Donatas Puidokas – komisijos pirmininkas
 • Berta Stasiškienė – komisijos narys
 • Eimutis mališauskas – komisijos narys

_________________

Viešųjų pirkimų komisija

 • Eimutis Mališauskas – komisijos pirmininkas
 • Donatas Puidokas – komisijos narys
 • Dainius Serdzikauskas – komisijos narys

 

Darbuotojų psichologinio smurto ir mobingo darbe atvejų nagrinėjimo komisija

 • Donatas Puidokas – komisijos pirmininkas
 • Marija Užkurėlytė – komisijos sekretorius
 • Danguolė Kūlienė – komisijos narys
 • Aurelija Džiugelytė – komisijos narys

Vadovo metinės užduotys
Dieninės stovyklos tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Biudžetinės įstaigos Rokiškio baseino
direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-109

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO BASEINO DIENINĖS STOVYKLOS TVARKOS APRAŠAS

 

 1. BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1. Vaikų dieninė turistinės stovykla (toliau — Stovykla), organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

1.2. Vaikų stovyklos uždaviniai:

1.2.1. kryptingai užimti moksleivius atostogų metu ar kitu laiku po pamokų;

1.2.2. suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie sveiką gyvenseną, asmens higieną, traumų ir ligų profilaktiką;

1.2.3. išmokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei prie vandens;

1.2.4. padėti išsiugdyti gyvybiškai svarbius ir reikalingus plaukimo įgūdžius, skatinti ugdytis atsakomybę už save ir aplinkinius, laikytis saugaus elgesio taisyklių, ugdyti kilnų elgesį, formuoti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

1.3. Stovykla skirta 7-12 metų amžiaus vaikams.

1.4. Stovykla organizuojama Taikos g. 21A, Rokiškis.

1.5. Stovyklos veikla organizuojama remiantis saugaus elgesio vandens telkinyje ir vidaus baseine instrukcija, patvirtinta BĮ Rokiškio baseino direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-11, saugaus elgesio vykstantiems į baseiną ir išvykos metu instrukcija, BĮ Rokiškio baseino direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-11, Rokiškio baseino vidaus tvarkos taisyklėmis.

1.6. Stovyklos tikslas — didinti fizinį aktyvumą, mokytis plaukti, nebijoti vandens, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, sudaryti sąlygas moksleivių saviraiškai, mokytis pasitikėti

savimi.

1.7. Informacija apie stovyklą skelbiama internetiniame puslapyje rokiskiobaseinas.ltFacebook paskyroje, žiniasklaidoje.

 

 1.  STOVYKLOS DARBO  ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

2.1. Stovyklos trukmė 5-10 darbo dienos.

2.2. Stovyklos darbo laikas nuo 8:00 iki 17:00 val. Penktadienį nuo 8:00 iki 14:30 val. Stovyklautojus teisėti atstovai turi pasiimti ne vėliau kaip iki 17:05 val. penktadienį 14:45 val. Po nurodyto laiko stovyklos organizatorius už vaiko saugumą neprisiima atsakomybės. Dėl nenumatytų aplinkybių, stovyklos vykdymo laikas gali skirtis, tačiau visa tai turi būti nurodyta sutartyje. Vaikus į stovyklą pristato ir pasiima teisėti vaiko atstovai (tėvai/įtėviai/globėjai). Jei vaikas atvyksta ir išvyksta savarankiškai, tai turi būti nurodyta prašyme.

2.3. Įstaigos vadovas organizuoja stovyklos veiklą ir atsako už jos rezultatus.

2.4. Stovykloje organizuojamas maitinimas 2 kartus dienoje (pietūs, pavakariai, bet gali būti numatyta kitaip).

2.5. Stovyklos grupės vadovo funkcijos:

2.5.1. ruošti programas ir atsakyti už jų vykdymą;

2.5.2. organizuoti grupės renginius, išvykas, ekskursijas, laisvalaikį;

2.5.3. supažindinti vaikus su saugos taisyklėmis ir pildyti saugos instruktažus tam skirtame registravimo žurnale;

2.5.4. atsakyti už vaikų priežiūrą, saugą ir sveikatą;

2.5.5. užtikrinti žalingų įpročių prevenciją;

2.5.6. užtikrinti higienos taisyklių laikymąsi.

 

 1. STOVYKLOS ORGANIZATORIUS TEISĖS, ATSAKOMYBĖS BEI ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Stovyklos organizatorius įsipareigoja:

3.1.1. organizuoti vaiko poilsį ir užimtumą, skatinti saviraiškos ir bendravimo galimybes;

3.1.2. užtikrinti vaikų priežiūrą, sveikas, higienos normas atitinkančias ir saugias sąlygas, puoselėti darnų vaiko santykį su kūryba, menu;

3.1.3. informuoti Stovyklautojo atstovą Stovyklautojui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui;

3.1.4 stovyklautojo pateiktus asmens duomenis naudoti tik Stovyklos dokumentų įforminimui;

3.1.5. už Stovyklautojo padarytą žalą įstaigos turtui ir/ar įstaigoje dirbantiems darbuotojams, pagal vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus, nuostoliai išieškomi iš Stovyklautojo teisėto atstovo;

3.5.6. už piktybinį vidaus tvarkos taisyklių pažeidinėjimą šalinti Stovyklautoją iš stovyklos raštiškai informuojant stovyklautojo atstovą ir įstaigos vadovą bei negrąžinant įneštų pinigų už stovyklavimą;

3.2. Stovyklos organizatoriaus teisės ir atsakomybės ribojimas:

3.2.1. stovyklos organizatorius neatsako už paliktus ir/ar pamestus stovyklautojo daiktus stovyklos metu ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių. Stovyklos organizatorius rekomenduoja Stovyklautojui neturėti su savimi brangių daiktų, mobiliųjų telefonų, kompiuterių ar kitos technikos;

3.2.2. užtikrinant stovyklautojo saugumą ir stovyklos taisyklių laikymąsi, stovyklos organizatorius turi teisę patikrinti stovyklautojo atsivežtus daiktus ir, esant būtinumui, juos laikinai iš jo paimti. Išvykstant iš stovyklos, daiktai grąžinami stovyklautojui ar stovyklautojo atstovui, išskyrus greitai gendantį maistą;

3.2.3. stovyklos organizatorius nėra atsakingas už vaikų sveikatos sutrikimus, nelaimingų atsitikimų metu kilusią bet kokią žalą, išskyrus, jeigu tokia žala kilo dėl Stovyklos organizatoriaus kaltės. Stovyklos organizatorius rekomenduoja Stovyklautojo atstovui apdrausti Stovyklautojo sveikatą nuo nelaimingų atsitikimų rizikos;

3.2.4. stovyklos organizatorius yra atsakingas už Stovyklautojo saugumą nuo vaiko perdavimo vadovui iki grąžinimo tėvams (t. y. tik Stovyklos laiku, kol Stovyklautojas yra Stovyklos organizatoriaus žinioje).

 

 1. STOVYKLAUTOJO (-Ų) ATSTOVAS (TĖVAI/GLOBĖJAI) ĮSIPAREIGOJA

4.1. Laiku atsiskaityti su Stovyklos organizatoriumi už teikiamas paslaugas.

4.2. Pateikti visus reikalaujamus stovyklavimui dokumentus.

4.3. Užtikrinti, kad į Stovyklą atvežamas vaikas yra sveikas ir neturi jokių sveikatos sutrikimų, problemų, kurios gali turėti įtakos vaikui, vaiko sveikatai atsiradimą ar negalėjimą įvykdyti Stovyklos programos.

4.4. Vaikui susirgus nedelsiant informuoti vadovą ar Stovyklos organizatorių.

4.5. Užtikrinti, kad Stovyklautojas į Stovyklą iš namų neatsivežtų rūkalų, alkoholio ir kitokių kvaišalų, energetinių gėrimų ir pan.

4.6. Prisiimti atsakomybę bei atlyginti nuostolius Stovyklos organizatoriui, jei jų vaikas Stovyklos metu savo kaltais veiksmais padarytų žalos Stovyklos organizatoriui, kitiems Stovyklos dalyviams ar Stovyklos metu naudojamam turtui.

4.7. Susipažinti pačiam ir supažindinti vaiką (Stovyklautoją) su Stovyklos taisyklėmis.

4.8. Pasiimant laikinai vaiką iš Stovyklos (ar anksčiau išvykstant) perspėti Stovyklos vadovą. Jeigu vaiką patikėsite atsiimti giminėms, arba kitiems asmenims, jie privalo pateikti raštišką įgaliojimą, nurodant įgalioto asmens vardą, pavardę. Šiuo atveju, vaikui (-ams), būnant su tėvais/globėjais, atsakomybė už vaiko sveikatą ir saugumą tenka tėvams/globėjams.

4.9. Leisti Stovyklos organizatoriui patikrinti Stovyklos dalyvio daiktus, šiam atvykus į Stovyklą ar esant būtinumui.

4.10. Nurodyti sveikatos ypatumus (alergijas), vartojamus vaistus ar nestandartinius (jei yra) vaiko elgesio polinkius ar kita (nenurodžius šių ypatumų, nelaimės atvejais, atsakomybė tenka tėvams).

 

 1. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

5.1. Stovyklos organizatoriai atleidžiama nuo atsakomybės, jeigu stovykla neįvyko dėl aplinkybių, kurių  negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir, kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

5.2. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą organizatorius nedelsiant raštu, privalo pranešti kitai Šaliai. Organizatorius nepranešęs paslaugų gavėjui apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

5.3. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms paslaugos gavėjas atleidžiama nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui.

5.4. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms organizatorius privalo nedelsiant įvykdyti įsipareigojimus, kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo, nebent yra numatyta kitaip ir paslaugus suteikti neįmanoma.

 

 1. FINANSINĖ VEIKLA

5.1. Valstybės biudžeto lėšos naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. ISAK-805 ,,Dėl vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mokiniams įstatymu, 2006 m. birželio 13 d. Nr. X-686, Rokiškio rajono tarybos spendimais ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2. Stovykla gali būti finansuojamos tikslinėmis Valstybės, savivaldybės, rėmėjų, tėvų (globėjų kitų teisėtų vaiko atstovų), kitų fizinių ir juridinių asmenų lėšomis.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Nuostatai gali būti keičiami arba pripažįstami netekusiais galios Biudžetinės įstaigos Rokiškio baseino direktoriaus įsakymu.

______________________

Rokiškio baseino nuostatai
Rokiškio baseino tarybos nuostatai
Rokiškio baseino metinė veiklos ataskaita
Rokiškio baseino strateginis planas
Rokiškio baseino veiklos planas
Netarnybinių automobilių, naudojamų tarnybos reikmėms, sąrašas:

Audi Q5, valst. nr. MHS 322.

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektai

Visi ginčai dėl netinkamos paslaugų kokybės, sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.